Vad gör Hejde Sockenförening

Vad gör Hejde Sockenförening under coronakrisen

Kära medlemmar,

Alla påverkas vi av den pågående krisen i samhället till följd av covid-19.
Styrelsen fortsätter sitt arbete även om det kanske inte märks så mycket utåt.
Sedan årsstämman har vi haft två styrelsemöten vilka gått utmärkt att genomföra eftersom lokalen är stor och vi kan sprida ut oss så att vi undviker närkontkakt.

Styrelsearbetet har inriktats på hur vi ska hantera vår verksamhet, inte minst med
tanke på ekonomin. Vi har under de senaste åren byggt upp en ekonomisk buffert vilket känns tryggt; föreningen klarar sig bra trots att inkomster från uthyrning av bygdegården och aktiviteter så gott som försvunnit under coronakrisen. Buffertens syfte är att trygga framtida investeringar men är bra att ha under rådande förhållanden.

Den 18 april genomfördes en städdag på Bygdegården samtidigt som Såggruppen arbetade med underhåll av Sigsarve vattensåg. Två nya utebord har tillverkats av egensågat virke (se bild ovan). Städning och arbetet vid sågen genomfördes enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att minimera risken för smittspridning.

Lördag den 2 maj genomför vi en vårvandring på pilgrimsleden mellan Klinte och Fröjel, självklart på behörigt avstånd från varandra. Välkomna till en fin naturupplevelse!

Vi i styrelsen vill att du som medlem hör av dig till oss med förslag på vad föreningen kan göra för att ytterligare öka gemenskapen och tryggheten i Hejde. Hör av dig på telefon eller via e-post till styrelsen@hejde.org

Styrelsen önskar alla medlemmar en fin Valborgs- och första majhelg!


Hejde den 29 april 2020
Styrelsen 

Rulla till toppen