Kontakt

Adress:
Hejde Sockenförening
Hejde Kvie 619
623 75 Klintehamn

Bankgiro: 5596-3367

Hejde Sockenförening – info
E-post:
info@hejde.org

Uthyrning
E-post: bokning@hejde.org

Styrelsen
E-post: styrelsen@hejde.org

Styrelsen
Medlemsansvarig Gunnel Åkerbäck

E-post: gunnel@hejde.org

Vice Ordförande Mattias Schönbeck
E-post: mattias@hejde.org

Ordförande Jenny Franzén
E-post: jenny@hejde.org

Sekreterare Pär Håkan Bergström
E-post: phb@hejde.org

Kassör Monica Viberg
E-post: monica@hejde.org

Aktivitetssamordnare Victoria Åkerbäck
E-post: victoria@hejde.org

Kommunikationsansvarig Carina Knutas
E-post: carina@hejde.org

Hemsida
Webmaster: Martin Toft 
E-post: webmaster@hejde.org

Nyhetsbrevet
Postmaster: Martin Toft
E-post: webmaster@hejde.org

Mediaarkiv
När du behöver ladda upp material till det digitala

mediaarkivet eller få åtkomst.
Martin Toft
E-post: arkiv@hejde.org


Produktion, design och drift av www.mtoftdesign.se För teknisk support eller felanmälan webmaster@mtoftdesign.se