Kontakt

Adress:
Hejde Sockenförening
Hejde Kvie 619
623 75 Klintehamn

Bankgiro: 5596-3367

Hejde Sockenförening – info
E-post:
info@hejde.org

Uthyrning
E-post: bokning@hejde.org

Styrelsen
E-post: styrelsen@hejde.org

Styrelsen

Ordförande Victoria Åkerbäck
E-post: victoria_akerback@hotmail.com

Vice ordförande Joachim Hjärtmyr
E-post: hjartmyr@gmail.com

Sekreterare Mattias Segnestam
E-post: mattias.segnestam@gmail.com

Kassör och medlemsansvarig Monica Viberg
E-post: monika.viberg@telia.com

Kommunikationsansvarig Pär-Håkan Bergström
E-post: ph.bergstrom@gmail.com

Allmän ledamot Ingemar Lundqvist
E-post: molner_gard@hotmail.com

Hemsida
Webmaster: Martin Toft 
E-post: webmaster@hejde.org

Nyhetsbrevet
Postmaster: Martin Toft
E-post: webmaster@hejde.org

Mediaarkiv
När du behöver ladda upp material till det digitala

mediaarkivet eller få åtkomst.
Martin Toft
E-post: arkiv@hejde.org


Produktion, design och drift av www.mtoftdesign.se För teknisk support eller felanmälan webmaster@mtoftdesign.se