Föreningens organisation 

Hejde Sockenförening bildades 2009 genom en sammanslagning av Hejde Bygdegårdsförening och Hejde Hembygdsförening. 

Föreningen har som ett av ändamålen att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv. 

Hejde Sockenförening driver också Hejde Bygdegård. Det är nu tredje och fjärde generationerna som har tillgång till och kan nyttja bygdegården. Den är ett arv som förvaltats väl och som förhoppningsvis skall bestå för att även i framtiden vara till allmän nytta och nöje. 

Hejde Sockenförening är även aktiv i att förvalta och underhålla Sigsarve vattensåg samt Rannbas ödetorp. 

Under året arrangeras också ett stort antal aktiviteter till glädje för sockens befolkning likväl som besökare i socknen. 
Arrangemang ordnas i första hand av dig som medlem. Kontakta någon i styrelsen om du har en idé på en aktivitet så får du hjälp att ordna detta.

Medlemskap 

Att bli medlem i Hejde Sockenförening är billigt men gör stor nytta.

 

 

 

Rulla till toppen