Årsmöte för Hejde Sockenförening

Årsmöte för Hejde Sockenförening ägdes rum sön 25 februari.

Trots det soliga vädret så hörsammade ett 30 tal medlemmar kallelsen och kom till våran fina bygdegård. Vi började med Smörgåstårta och kaffe och kaka. Trevligt surr vid borden som vanligt.

Ordförande för mötet var Joachim Hjärtmyr och vid hans sida satt sekreteraren Mattias Segerstam. Mötet började med en tyst minut för dem som lämnat jordelivet i socknen under året. Vi hade ett extra blad med några rättelser. Annars flöt mötet på som vanligt.

Styrelsen 2024 består av Ordförande Joachim Hjärtmyr, Vice Victoria Åkerbäck, Sekreterare Ann-Sofie Sillanpää, Kassör och medlemsansvarig Monica Wiberg, Kommunikationsansvarig Olle Hederfeld, Aktivitetssamordnare Amanda Olofsson, Övrig ledarmot Ingemar Lundqvist.

Vi avtackade Mattias Segerstam Gunnel Åkerbäck och Olle Hederfeld.

Dock hade vi problem att få någon att vara med i valberedningen. Men Margareta Lyth räddade oss och skulle leta efter någon till i socknen.

Hallå alla glada Hejdebor

Vi i Styrelsen undrar vad vill ni göra i Hejde ?

Kom med förslag så hjälps vi åt.

Styrelsen.    ”Ha roligt på landet”

Glad sommar på er alla medlemmar i Hejde sockenförening

Rulla till toppen