Hyresvillkor vid bokning av Hejde Bygdegård

Uthyrning sker endast till hyresgäst som respekterar demokratiska värderingar och alla människors lika värde. Hyresgästen är skyldig att sanningsenligt uppge verksamhetens innehåll och inriktning. Brott mot denna regel ger hyresvärden rätt att omedelbart häva avtalet. Uthyrning sker endast till person som fyllt 18 år.

Hyresgäst förbinder sig att:

 • Att upprätthålla säkerheten under hyrestillfället genom att följa säkerhetsföreskrifter som getts skriftligen och hyresgästen och hyresvärden har ett delat ansvar över brandskyddet under hyrestillfället. Brandskyddsinstruktioner finns i pärm i köket.
  Extra viktigt är att följa maxantal personer i lokalen (149) och att hålla samtliga utrymningsvägar upplåsta och fria från föremål. Informera era gäster om var utrymningsvägar och brandsläckningsutrustning finns.
 • Betala full ersättning för under uthyrningstillfället skadad och/eller förkommen egendom.
 • Väl förvara nyckel till lokalen och inte låna ut den till obehörig. Borttappad nyckel ersätts med faktisk kostnad för byte av lås/låscylinder.
 • Lokalen vid hyrestidens slut är väl städad och iordningställd enligt anvisningar nedan.
 • I det fall städning ej genomförts enligt anvisningar kommer Hejde Sockenförening låta utföra städning och fakturera den faktiska kostnaden.
 • För grannarna störande musik och stök skall vara avslutad senast klockan 01.00 eftersom det finns en uthyrd lägenhet ovanpå lokalen. Avsteg från denna regel skall i förväg godkännas av Hejde Sockenförenings styrelse.
 • Förvara stöldbegärlig egendom inlåst och ej synlig från fönster. Tag med stöldbegärlig egendom först på arrangemangsdagen och ta med den hem samma dag. Mat, dryck, PA-utrustning och annan teknik samt gåvor är attraktiva byten, dessa ingår ej i hyresvärdens försäkring. Vid oaktsamhet enligt ovan kan kostnader för skador vid inbrott belastas hyresgästen.

Övrigt:

 • Hyresvärdens ansvars-och olycksfallsförsäkring gäller inte för hyresgästens arrangemang. Är ni en förening som hyr och är osäkra över ert försäkringsbehov, kontakta ert försäkringsbolag.
 • Hyresgästen ansvarar för att upprätta nödvändiga tillstånd och redovisningar gentemot Stim och Sami samt ordna tillstånd för offentlig dans, alkoholservering, fyrverkerier med mera när detta är aktuellt.
 • Övernattning får ej ske i lokalen.
 • Betalningsvillkor 20 dagar netto mot faktura.
 • Information kring hur Hejde Sockenförening hanterar dina personuppgifter finns på länken https://www.hejde.org/dataskydd/

Städning och källsortering:

Att göra innan bygdegården lämnas

 • Torka av bord och stolar.
 • Bord och stolar placeras på samma sätt som det var möblerat vid ankomst.
 • Övriga bord och stolar staplas, innanför golvmarkeringen, i det lilla rummet till vänster.
 • Dammsug och våttorka hall-, toalett- och köksgolv.
 • Parkettgolvet i stora salen sopas av med den speciella miljömoppen. Släng den använda moppen och sätt fast en ny. Nya moppar finns i den stora lådan. Vid behov använd fuktig trasa.
 • Töm alla papperskorgar på toaletterna och i köket. Kasta soporna i avsedd behållare.
 • Ta med er sådant som ni ställt in i kylskåp och frysar.
 • Se till att alla strömbrytare och kranar till maskinerna i köket är stängda.
 • Sänk termostaten till ca 15 grader. (Gäller oktober-maj).
 • Stäng och haspa alla fönster.
 • Släck belysning (ej lampor i fönstren).
 • Kontrollera att köksingången är låst.
 • Lås ytterdörren.

Källsortering

Källsortera avfall så långt det är möjligt. Behållare återfinns utanför den bakre entrédörren.

 • Brun behållare för komposterbart material. OBS! Ej plast och pappersförpackningar.
 • Svart behållare för brännbart material. OBS! Ska ligga i påsar, inte löst i behållaren.
 • Andra sopor såsom plåt, glas o dyl. sorteras i markerade behållare.
 • Större mängder glas, plast och papper skall ej lämnas kvar utan tas med av hyresgästen och lämnas till
  Region Gotlands återvinning.

Lycka till med er aktivitet och har ni några frågor går det bra att maila till bokning@hejde.org

Rulla till toppen