Bygdegårdens historik 

Bygdegården togs i bruk första gången 1933 och blev följaktligen 75 år 2008. Föreningen hade bildats den 11 april 1932 vid ett sammanträde i Hejde folkskola och kallades då Byggnadsförening. Vid det första mötet anmälde sig 30 hejdebor som medlemmar. 

Oskar Kvarnstedt och A J Markusson åtog sig arbetet med att uppföra byggnaden för 900 kr. Med resning av ståndskog och takpåläggning skull de få hantlangarhjälp. Man tog ett l0-årigt amorteringslån på 2.000 kronor i Fardhems Sparbank för att finansiera bygget. På den första ritningen fanns scenen med, men slopades när byggnaden uppfördes. Västra gaveln förbereddes för en tillbyggnad, men det skulle dröja ett bra tag innan scenen kom till år 1949. Gymnastik- och idrottsföreningen bekostade bl a bom och ribbstolar. Elektriskt ljus installerades redan från början. 

Första gången Bygdegården användes var i början av år 1933 då SLU-distriktet höll en 2-dagars kurs. Hyran för två dagar var 30 kr. Övervåningen byggdes inte klar från början. Under 1930-talet fanns planer på en läktare men så småningom blev det vaktmästarbostad. 1938 betalade vaktmästaren 5 kr/mån i hyra, men då skulle han också städa lokalerna och elda. 

Organisation 
På årsmötet 1950 beslöts att ändra namnet från Hejde Byggnadsförening till Hejde Bygdegårdsförening. Denna ordning stod sig fram till 2009 då Hejde Sockenförening bildades genom en sammanslagning av Hejde Bygdegårdsförening och Hejde Hembygdsförening. 

Det är nu tredje och fjärde generationerna som har tillgång till och kan nyttja Hejde Bygdegård. Den är ett arv som förvaltats väl och som förhoppningsvis skall bestå och även i framtiden vara till allmän nytta och nöje. Hejde Sockenförening är även aktiv i att förvalta och underhålla Sigsarve vattensåg samt Rannbas ödetorp. Under året arrangeras också ett stort antal aktiviteter till glädje för sockens befolkning likväl som besökare i socknen. Att bli medlem i Hejde Sockenförening är billigt men gör stor nytta.

Rulla till toppen