Något om Hejde har skrivits av Anders Wahlby Bertil Pettersson och S-O Alfström 

Något om Hejde 

Hejde syftar på ordet hed. 

Hejde socken är en utpräglad jord och skogsbygd. Till ytan är socknen Gotlands fjärde i storlek. Här finns lantbruk med flera inriktningar såsom mjölk-, kött- och spannmålsproduktion, och inte att förglömma skog och skogsarbeten. 

Stora delar av socknens skogar ägs och förvaltas av Visby stift. I Hejde finns ca 375 fornminnen runt om i socknen. Till exempel slipskåror, husgrunder, gravar stensträngar. Av sevärdheter och kulturminnen bör nämnas, vattensågen vid Sigsarve, kalkugnen, linbrakugnen, prästgården och kyrkan. Sågen har anor från mitten av 1600-talet. Sågen har renoverats till brukbart skick. Ett antal sojden finns varav sojdet vid Stenstugu har iordningsställts och är en förträfflig rastplats. Det vårdas numera av sockenföreningen. En väderkvarn, som är iordning ställd, finns vid Löves. 

Rannbas, som ligger i socknens SV del långt in i skogen S om Väntinge (det finns bilväg dit), är en gammal boplats. Här bodde folk i ca 100 år. Husen revs på 1940-talet, men det finns spår i terrängen efter byggnaderna. Källaren har renoverats och kan användas som rastplats. Sockenföreningen vårdar platsen. Hovleden (ridled runt Gotland) passerar platsen. 

En annan OAS vid sidan om allfartsvägen, som är värd ett besök, är Tippsarvemyr som ligger S om vägen Hejde – Klinte. Här finns en näckrosdamm med ett rastbord intill. På gränsen mellan Hejde och Etelhem, utmed vägen som i folkmun kallas ”Hjortersvägen”, ligger en gammal gård där Jöns Hjorter bodde. Han bildade en inomkyrklig rörelse som kallades Hjorterianer. Här levde han 1851-1857, varefter han flyttade åter till Burs. 

I Hejde Finns förutom jordbruk, snickeriverksamhet – både yrkesmässig och på hobbynivå, åkeri, knäckebrödsbageri, byggfirmor, instrumentverkstad, konstnärer, biodling, ridskola, travtränare och ett vandrarhem ”Hejdebo” i f.d. skolan. Vandrarhemmet är tillgängligt året om och håller bastun öppen för boende i socknen. 

Kyrkan och övriga föreningar har ett bra samarbete. Nämnas bör nämnas Orrottan där sockenföreningen och kyrkan hjälps åt i skogen utmed ”Hjortersvägen”. Kyrkan ordnar även inspirationskafé ihop med EFS och Kubbspel tillsammans med Hejdebo på sommarkvällarna. 

Hejde har en stor och modern bygdegård med gott renommé. Den förvaltas av sockenföreningen och hyrs ut till intresserade. Sockenföreningens hembygdskommitté har inventerat gamla boplatser och platser med namn i ”folkmun” t.ex. dusvägen, kallvarp, krämplausgatu, eisumtrei. På blaikvät (vid Sigsarve) har Hejde kompani , i nationalbeväringen haft sin exercisplats. Rester av skjutbanan finns ännu kvar. I Hejde finns det även en ny skjutbana, där Väte skyttegille har sin verksamhet. 

Hejde består till stora delar av skogsområden. Ett stort bestånd av kungsörn häckar i skogen, som benämns ”Lojsthajd” varför en vanlig syn är örnar som spanar över bygden. Tillgången på rådjur är stor. Orrar ser man då och då. 

Hejde har två aktiva jaktklubbar, som förutom jakt, bedriver viltvård och utfodrar rådjur för att minimera rådjursolyckorna utmed vägarna. LRF har en aktiv avdelning i socknen som arbetar med lantbruksfrågor. 

För vidare och aktuell information, gå in på sockenföreningens hemsida www.hejde.org, där information om verksamhet och sevärdheter återfinns. 

Sockenföreningen har även medlemmar utanför Hejde , förutom runt om på ön och runt Stockholm, ja ända upptill Luleå. 

Väg 142 går genom socknen. Stanna till här,det finns mycket att se och njuta av. 

Välkomna!

Rulla till toppen