Välkommen!

Hejde Sockenförening har som ett av ändamålen att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv. Vi hoppas att du som medlem hittar något som intressant att deltaga i bland de aktiviteter som föreningen och våra medlemmar ordnar.

Årsstämman den 6 mars var välbesökt med 38 närvarande i bygdegården samt fem deltagare via Zoom. Roligt med detta intresse. Stämman valde in tre nya ledamöter; Joachim Hjärtmyr, Mattias Segnestam och Ingemar Lundqvist. Monica Viberg valdes om på två år. De som avgick var Jenny Franzén, Carina Knutas, Gunnel Åkerbäck samt Mattias Schönbeck. På styrelsens konstituerande möte den 14 mars så utsågs Victoria Åkerbäck till ordförande, Joachim Hjärtmyr till vice ordförande, Monica Viberg fortsätter som kassör samt medlemsansvarig. Till ny sekreterare utsågs Mattias Segnestam. Pär-Håkan Bergström blev ny kommunikationsansvarig. Ingemar Lundqvist är ledamot utan något direkt ansvarsområde. De avgående ledamöterna tackas för sina insatser i föreningen och den nya styrelsen önskas lycka till med de uppgifter som ligger framgent.

Har du förslag på aktiviteter i Hejde? Hör gärna av dig till någon av oss i styrelsen så skall vi se vilka möjligheter det finns att genomföra dem. Det kan vara stort som smått, det viktiga är att vi hittar former att genomföra saker på ett enkelt och smidigt sätt.

Vi ses och hörs!

Hejde Sockenförening

hejde_bygdegard