Välkommen!

Hejde Sockenförening har som ett av ändamålen att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv. Vi hoppas att du som medlem finner nöje att deltaga i de aktiviteter som vi planerat för det här året.

Har du andra förslag på aktiviteter i Hejde? Hör gärna av dig till någon av oss i styrelsen så skall vi se vilka möjligheter det finns att genomföra dem.

Hälsningar

Hejde Sockenförening

hejde_bygdegard