Välkommen!

Hejde Sockenförening har som ett av ändamålen att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv. Vi hoppas att du som medlem hittar något som är intressant att deltaga i bland de aktiviteter som föreningen och våra medlemmar ordnar.

Har du förslag på aktiviteter i Hejde? Hör gärna av dig till någon av oss i styrelsen så skall vi se vilka möjligheter det finns att genomföra dem. Det kan vara stort som smått, det viktiga är att vi hittar former att genomföra saker på ett enkelt och smidigt sätt.

Vi ses och hörs!

Hejde Sockenförening

hejde_bygdegard