Välkommen!

Hejde Sockenförening har som ett av ändamålen att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv. Vi hoppas att du som medlem hittar något som intressant att deltaga i bland de aktiviteter som föreningen och våra medlemmar ordnar.

Årsstämman den 5 mars 2023 var välbesökt med 35 närvarande i bygdegården samt tre deltagare via Zoom. Roligt med detta intresse!

Till ordförande valdes Joachim Hjärtmyr. Stämman valde in två nya ledamöter – Amanda Olofsson och Håkan Erlandsson. En ledamot, Pär-Håkan Bergström, avgick.

På styrelsens konstituerande möte den 14 mars beslutades att Mattias Segnestam fortsätter som sekreterare och Monica Viberg fortsätter som kassör samt medlemsansvarig ett år till. Ingemar Lundqvist utsågs till vice ordförande, Amanda Olofsson utsågs till aktivitetsansvarig och Håkan Erlandsson till kommunikationsansvarig.

Den avgående ledamoten tackas för sina insatser i föreningen och den nya styrelsen önskas lycka till med de uppgifter som ligger framgent.

Har du förslag på aktiviteter i Hejde? Hör gärna av dig till någon av oss i styrelsen så skall vi se vilka möjligheter det finns att genomföra dem. Det kan vara stort som smått, det viktiga är att vi hittar former att genomföra saker på ett enkelt och smidigt sätt.

Vi ses och hörs!

Hejde Sockenförening

hejde_bygdegard