Kallelse till årsstämma 2024

Kallelse till årsstämma 2024

Medlemmar i Hejde Sockenförening kallas härmed till årsstämma

söndagen den 25 februari kl 12:00

Från kl 12:00 serveras lunch för de som närvarar i Hejde Bygdegård.

Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 14 februari.

På hemsidan hittar du från och med den 15 februari alla handlingar inför stämman.

Varmt välkomna!

Styrelsen Hejde Sockenförening

Rulla till toppen