Nystart av Sockenboken?

  Nystart av Sockenboken? Är du intresserad av ingå i en grupp som gör en nystart i arbetet med att samla in material till en “Sockenbok om Hejde”? För ett antal år sedan fanns det intresserade personer inom Hejde Sockenförening som påbörjade ett arbete med att samla in material till en Sockenbok om Hejde. Detta

Kallelse till Årsstämma

Medlemmar i Hejde Sockenförening kallas härmed till Årsstämma på Hejde Bygdegård Söndagen den 1 mars kl 12.00 Stämman inleds med smörgåstårta och kaffi. Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast måndag den 17 februari 2020. Hör av dig till någon i styrelsen eller skicka per e-post till styrelsen@hejde.org Årsmöteshandlingar finns tillgängliga från och med

Snart kommer medlemsfakturan

Hej! Stort tack för att du är medlem och stödjer Hejde Sockenförening! Du en viktig del av att utveckla föreningen. Tillsammans gör vi det möjligt för både dig själv och andra att uppleva mer av Hejde och med det skapa tillit och gemenskap i socknen. Det kan vara en kulturupplevelse på bygdegården, ett julbord med

Hösten i Hejde

HÖSTEN I HEJDE 24 september, 2019admin Hösten är på intåg och med den är en hel del aktiviteter inplanerade. Här kommer en översikt vad som är på gång i Hejde såväl i Sockenföreningens regi samt andra aktörer. Information om respektive aktivitet kommer efter hand. Vi fortsätter med uppfräschningen av Bygdegården med början den 1 oktober.