Årsboken från Gutabygd jubilerar

Årsboken Från Gutabygd jubilerar Från Gutabygd 2019 kommer att bli en jubileumsutgåva. Det är 40 år sedan Gotlands Hembygdsförbund gav ut sin första årsbok. Detta ska vi fira genom att ha ”Hembygd” som tema för årsboken 2019. Vi kommer på olika sätt att spegla detta för oss, inom hembygdsrörelsen, så centrala begrepp. Som ett inslag

Bygdegården 2.0

Den 28 augusti bjöd Hejde Sockenförening in medlemmarna till ett samråd inför den planerade uppfräschningen av Bygdegården. Glädjande många hade hörsammat inbjudan och många bra synpunkter kom fram under mötet. Ett referat av mötet samt styrelsens förslag finns nedan. Styrelsen tar även tacksamt emot ytterligare synpunkter samt fler personer som kan hjälpa till med målning