Vi fortsätter med sockenboken

Vi fortsätter med sockenboken Start onsdag 30 september kl. 18.00 i bygdegården Nu är det dags att sammanställa allt material! Välkommen att hjälpa till! För att följa hälsomyndighetens rekommendationer så slå en pling, sms eller mail till: Torborg.kvarnstedt@telia.commobil 0736 82 47 74

Glad påsk till alla!

Glad påsk till alla! Glad påsk till alla nya, gamla och blivande medlemmar i Hejde Sockenförening! Jag vill passa på tillfället att presentera mig! Jag heter Jenny Franzén och är ny ordförande i Hejde Sockenförening. Jag går nu in på mitt tolfte år som Hejdebo och lika många år som medlem. Jag är gift med

Ny ordförande i Hejde Sockenförening

Ny ordförande i Hejde Sockenförening. Styrelsen har nu haft sitt konstituerande möte och i enlighet med beslut på årsstämman utsåg styrelsen ordförande samt övriga funktioner. Till ny ordförande valdes Jenny Franzén och till vice ordförande Mattias Schönbäck. Gunnel Åkerbäck utsågs till medlemsansvarig och Carina Knutas till kommunikationsansvarig. Monica Viberg fortsätter som kassör, Victoria Åkerbäck är

Nystart av Sockenboken?

  Nystart av Sockenboken? Är du intresserad av ingå i en grupp som gör en nystart i arbetet med att samla in material till en ”Sockenbok om Hejde”? För ett antal år sedan fanns det intresserade personer inom Hejde Sockenförening som påbörjade ett arbete med att samla in material till en Sockenbok om Hejde. Detta

Kallelse till Årsstämma

Medlemmar i Hejde Sockenförening kallas härmed till Årsstämma på Hejde Bygdegård Söndagen den 1 mars kl 12.00 Stämman inleds med smörgåstårta och kaffi. Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast måndag den 17 februari 2020. Hör av dig till någon i styrelsen eller skicka per e-post till styrelsen@hejde.org Årsmöteshandlingar finns tillgängliga från och med