Kallelse till Årsstämma i Hejde bygdegård

Medlemmar i Hejde Sockenförening kallas härmed till Årsstämma på Bygdegården söndagen den 3 mars 2019 kl 12.00 Stämman inleds med smörgåstårta. Efter mötet serveras kaffe och knämla. Motioner och förslag till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast måndag den 21 februari 2019. Hör av dig till någon i styrelsen eller skicka per e-post till styrelsen@hejde.org

Bygdegården 2.0

Den 28 augusti bjöd Hejde Sockenförening in medlemmarna till ett samråd inför den planerade uppfräschningen av Bygdegården. Glädjande många hade hörsammat inbjudan och många bra synpunkter kom fram under mötet. Ett referat av mötet samt styrelsens förslag finns nedan. Styrelsen tar även tacksamt emot ytterligare synpunkter samt fler personer som kan hjälpa till med målning

Sykurs 2018

SYKURS! Måndag 19/2 startar vårens sykurs i Hejde bygdegård kl.18 (ungefär) Vill du inte sy så sticka, virka, tova ja vad du känner för. Frågor? Kontakta Ise på tel: 070/5386838 eller mail: pellepaggan@hotmail.com Alla hjärtligt välkomna! Hejde sockenförening och Hejde LRF i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.