Utan styrelse – ingen sockenförening

Årsstämman i Hejde Sockenförening kommer att hållas den 5 mars 2023. Kallelse och material till stämman kommer under februari. Reservera dagen redan nu. Som tidigare går det att närvara på stämman i bygdegården men även att delta på distans via Zoom. Valberedningen behöver förslag på personer som är villiga att arbeta i styrelsen. De funktioner […]

Utan styrelse – ingen sockenförening Läs mer »