Utan styrelse – ingen sockenförening

Årsstämman i Hejde Sockenförening kommer att hållas den 5 mars 2023. Kallelse och material till stämman kommer under februari. Reservera dagen redan nu. Som tidigare går det att närvara på stämman i bygdegården men även att delta på distans via Zoom.

Valberedningen behöver förslag på personer som är villiga att arbeta i styrelsen.

De funktioner som behövs är en ordförande, en kassör samt en kommunikatör som även svarar för hemsidan. Någon som kan tänka sig ha hand om hembygdsfrågor vore också värdefullt.

Styrelsens arbete är viktigt för att trygga bygdegårdens och vattensågens fortsatta existens. Därmed inte sagt att styrelsen utför allt arbete utan det sker även via Bygdegårdsgrupp och Såggrupp samt vid arbetsdagar. Styrelsen träffas ca en gång per månad. Vi som arbetar i styrelsen har både en bra gemenskap och får insyn i bygden samt har möjlighet att påverka det som sker.

Kontakta någon i valberedningen om du kan tänka dig att arbeta i styrelsen eller har förslag på någon du tycker skulle vara lämplig.

Följande personer ingår i Valberedningen:
Olle Hederfeld 070 329 32 90
Gunnel Åkerbäck 073 362 26 06
Henrik Sörling 070 845 85 24

Väl mött den 5 mars på årsstämman!

Rulla till toppen