Såggruppen för Sigsarve Vattensåg vill bli större!

Såggruppen för Sigsarve Vattensåg vill bli större!

Sågen vid Sigsarve är ett av Hejdes fina kulturarv. Vid sågdagen som anordnas runt Påsk brukar
det komma över 150 besökare för att se när sågen är igång.

Såggruppen gör ett fantastiskt arbete genom att hålla sågen i ett fungerande skick. Gruppen består idag av 7 personer men vill gärna bli fler!

Du som är praktiskt lagd och vill vara med och fixa vid sågen några gånger per år (3-5 ggr).
Kontakta Rikard Johansson 070-682 30 20 eller Anders Wahlby 070-664 31 37 så får du veta mer hur Såggruppen fungerar.

Rulla till toppen