Ny ordförande i Hejde Sockenförening

Ny ordförande i Hejde Sockenförening.

Styrelsen har nu haft sitt konstituerande möte och i enlighet med beslut på årsstämman utsåg styrelsen ordförande samt övriga funktioner. Till ny ordförande valdes Jenny Franzén och till vice ordförande Mattias Schönbäck. Gunnel Åkerbäck utsågs till medlemsansvarig och Carina Knutas till kommunikationsansvarig. Monica Viberg fortsätter som kassör, Victoria Åkerbäck är aktivitetsansvarig och Pär-Håkan Bergström sekreterare.

Den nya styrelsen ser fram emot att arbeta vidare med att utveckla verksamheten enligt beslut på årsstämman. Protokollet från stämman finns tillgängligt på hemsidan, www.hejde.org.

I rådande läge med restriktioner för möten och försiktighet i kontakter mellan människor så arbetar styrelsen ändå med planering av diverse frågor. Löpande information kommer via nyhetsbrev samt vår Facebooksida.

Sågdagen som var planerad till påskafton den 11 april är inställd efter beslut av Såggruppen. Detta är naturligtvis tråkigt, men nödvändigt för att förhindra smittspridning.

Ett par aktiviteter som för närvarande planeras är städning av bygdegården den 18 april kl 9 samt en naturpromenad den 2 maj kl 9 där vi vandrar pilgrimsleden från Klinte till Fröjel. Detta görs i samverkan med Svenska Kyrkan. Dessa aktiviteter sker mestadels utomhus vilket minskar smittrisken och samtidigt främjar trevligt umgänge.  Inbjudan kommer förutsatt att vi beslutar att genomföra dem.

Följ oss på hemsidan www.hejde.org där vi löpande uppdaterar informationen.

Ta hand om varandra och kom ihåg att tvätta händerna ofta!

Styrelsen

Rulla till toppen