Sågdag vid Sigsarve Vattensåg

Påskafton 16 april 2022 kl 14-16 samt kl 20-22!

Efter två års uppehåll återupptar Hejde Sockenförening traditionen med sågning vid
Sigsarve vattensåg på Påskafton.

Kom och se sågen i drift och njut av fika och varmkorv i solskenet eller i skenet av fotogenlyktor!

Första sågning börjar kl 14 och andra sågning är på kvällen kl 20.

Kaffeservering!

Sigsarvesågen omnämns redan 1653 i Jordaboken som sågkvarn men har troligen äldre anor än så.
Sågen är en stångsåg som även kallas ramsåg, och drivs med hjälp av ett stort vattenhjul vilket via ett sinnrikt
kugghjul i trä växlar över vattenkraften till en upp- och nedgående rörelse som driver sågbladet.

Hjärtligt välkomna!

Rulla till toppen