Nyhetsbrev april 2022

Kära medlemmar!

Den nya styrelsen har nu haft två ordinarie möten och börjat komma igång med arbetet under ledning av vår nya ordförande Victoria.

Ett beslut som togs vid senaste mötet är en utökad möjlighet att hyra bygdegården upp till fyra timmar även på vardagskvällar.
Tidigare var detta möjligt endast mellan kl 9-17. Vi hoppas detta kan vara till nytta för personer och föreningar som vill använda bygdegården för möten till ett lägre pris än vad som gällde tidigare. Hemsidan är uppdaterad med det nya priset.

Det finns möjlighet att söka bidrag inom projektet ”Återstart Bygdegården” via Bygdegårdarnas Riksförbund. Hejde Sockenförening sökte under 2021 och fick bidrag för två artistframträdanden med Julia Bergwall respektive Fredrik Willstrand. Bidrag kan sökas för lokal artist, föredragshållare, etc. som har sin huvudsakliga inkomst via sin kulturverksamhet.

Styrelsen tar tacksamt emot förslag på evenemang att anordna. Vi i styrelsen hanterar givetvis all administration kring evenemangsbokningar!
Ring någon i styrelsen eller maila till styrelsen@hejde.org

Och så var det ju det här med medlemsavgiften. Ni som vet med er att ni ej betalat avgiften, snälla gör det så kan vi i styrelsen ägna oss åt mer konstruktiva frågor än att behöva påminna om obetalda avgifter! Tack på förhand!

Styrelsen har även tagit upp frågan om krisberedskap. Vilka resurser finns i Hejde i form av reservkraft, vatten- och livsmedelsförsörjning och hur kan bygdegården användas om det uppstår ett allvarligt samhällsläge. Vi avser att diskutera detta vidare under våren och även att kalla till ett medlemsmöte efter sommaren. Styrelsen vill gärna få synpunkter från medlemmarna vad ni anser skulle vara viktigt att få med inom detta ämne.
Så välkomna att höra av er! Ring någon i styrelsen eller maila till styrelsen@hejde.org

Se vidare föreningens hemsida www.hejde.org samt våra sidor på Facebook och Instagram.

Vi önskar er alla en fin vår och trevlig Valborg!

Styrelsen genom Pär-Håkan Bergström

Rulla till toppen