Fackeltåg för fred den 23 oktober

För 20:e året i rad anordnas ett fackeltåg i Hejde i samband med FN-dagen.

Vi startar kl 19 på parkeringen framför Hejde bygdegård och går 500 meter till Hejde kyrka.
Där möts tåget av trumpetmusik uppifrån kyrktornet.
Under efterföljande fredsgudstjänst talar i år Sofia Hoas, ordförande i Föreningen Svenskbyborna.

Varmkorv och kaffe serveras.

Det som skulle visa sig bli en livskraftig tradition initierades 2002 av Christina Gillerfors då hon som scoutledare
tågade med sina scouter. Numera är det pastoratets konfirmander som utgör kärnan i tåget men många
vuxna från Hejde och andra socknar har med tiden anslutit sig.
Sällan har det känts så angeläget som i år att visa sin önskan om fred!

Kom med och tåga för fred på vår jord!

Ett samarrangemang av Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan Västra Gotland samt Hejde Sockenförening

Rulla till toppen