Referat fredsmarsch

Fackeltåget på väg från Hejde Bygdegård till Hejde Kyrka

Fredsmarsch i Hejde i samband med FN-dagen

För 20:e året anordnades i samband med FN-dagen ett fackeltåg för fred från Hejde Bygdegård till Hejde Kyrka. Det som skulle visa sig bli en livskraftig tradition initierades 2002 av Christina Gillerfors då hon som scoutledare tågade med sina scouter. Numera är det pastoratets konfirmander som utgör kärnan i tåget men många människor från Hejde och andra socknar har med tiden anslutit sig.

Årets marsch kändes extra angelägen med tanke på kriget i Ukraina och andra oroshärdar runt om i världen och deltagandet slog alla rekord. 77 personer deltog i fackeltåget med prästen Janne Manni och konfirmanderna i täten. Väl framme vid Hejde kyrka möttes tåget av trumpetmusik från kyrktornet som framfördes av musiklärarna Carina Nyström Ahlin och Åsa Österdahl samt två elever.

Totalt samlades 130 personer i Hejde kyrka som därmed var fylld till sista plats. Under fredsgudstjänsten, som leddes av kyrkoherde Kent Österdahl, komminister Janne Manni samt pastor Stina Jordeskog från Equmeniakyrkan Västra Gotland, talade även Sofia Hoas som är ordförande i Föreningen Svenskbyborna. Hennes anförande om läget i Gammalsvenskby berörde åhörarna djupt.

Under 1930-talet anlände många svenskbybor till Gotland och flera familjer, däribland Sofias farföräldrar, kom att bosätta sig i Hejde. Banden till Gammalsvenskby i Ukraina är fortfarande starka och känns angelägna med tanke på dagens fruktansvärda situation med ryska styrkor som har ockuperat byn. Kollekten som togs upp efter gudstjänsten tillföll oavkortat Föreningen Svenskbyborna för akut hjälp till Gammalsvenskby och de människor som är kvar i byn. Behovet av främst mediciner och dagliga förnödenhet är stort.

Det är mycket glädjande att så många, både ung och gammal, kom för delta i fredsmarschen. Som arrangörer stod Svenska kyrkan/Hejde församling, Equmeniakyrkan Västra Gotland samt Hejde Sockenförening. Ett stort tack till alla som deltog i denna fredsmanifestation!

Pär-Håkan Bergström
Kommunikationsansvarig Hejde Sockenförening

Rulla till toppen