Workshop i bygdegården den 12/11

workshop

Kallade: Styrelsen, Hembygdskommittén, Bygdegårdskommittén, Valberedning, Revisorer samt de som har intresse att vara med och påverka aktivitetsplaneringen för 2016

Styrelsen i Hejde Sockenföring (HSF) har under hösten haft två extramöten där vi diskuterat hur vi ska kunna utveckla föreningen och möta de utmaningar som vi står inför. Medlemsutvecklingen går svagt nedåt. Åldersfördelningen är ”normal”, snittåldern i socknen är 42-44 år. Alltså är många i åldern 40-60 år som borde kunna fås att bli engagerande. Totalt finns det 91 hushåll i socknen. Många yngre har dock inte den starka knytningen till HSF och Bygdegården såsom de äldre har. Detta påverkar våra möjligheter att kunna genomföra aktiviteter i den omfattning som vi hittills har vant oss vid.

Ekonomin är under kontroll men även här är utmaningarna stora inför framtiden. Vi behöver ha en buffert så att vi kan klara framtida investeringar och underhåll av såväl Bygdegården som övriga kulturbyggnader i socknen.

Kom till Bygdegården den 12 november och var med och påverka vår framtid.

Välkomna!

Rulla till toppen