Vår- och Påskhälsning från styrelsen

Hej kära medlemmar!

Årets föreningsstämma avhölls den 7 mars 2021. Stämman genomfördes huvudsakligen digitalt med presidiet placerat i Hejde Bygdegård.
Totalt deltog 26 medlemmar i stämman varav fem fanns på plats i bygdegården.
Tack vare god hjälp av Henrik Sörling i Kauparve löpte allt det tekniska smidigt.

Som föreningens ordförande omvaldes Jenny Franzén. Vidare omvaldes ledamöterna Victoria Åkerbäck samt Pär-Håkan Bergström.
Övriga ledamöter Carina Knutas, Monika Viberg, Gunnel Åkerbäck samt Mattias Schönbeck har ett år kvar av sina mandatperioder.
Vidare finns två grupper med ansvar för bygdegården samt Sigsarve vattensåg.
Ann-Christin Söderberg samt Rikard Johansson omvaldes som ansvariga för respektive grupp.
Till revisorer valdes Ylva Lind (nyval) och Torkel Bonde (omval). Valberedningen blev omvald och består av
Olle Hederfeld (sammankallande), Gurli Bonde samt Kenneth Gustavsson.
Protokoll från stämman finns på hemsidan.

Stämman antog budget och verksamhetsplan för 2021 med inriktning på gemenskap, engagemang, medlemsfokus och fortsatt utveckling av bygdegården.
Vidare antogs det förslag på uppdaterade stadgar från förra årets stämma. Verksamhetsplanen och övrig information finns på sockenföreningens hemsida www.hejde.org

Styrelsen ser fram emot en fin vår och sommar, förhoppningsvis med möjligheter att träffas under mer normala former.
Vi har för närvarande inte några aktiviteter inplanerade men det kommer, var så säkra.

Ett positivt förlag från Pär Sandberg att kunna sitta i bygdegården och arbeta på distans ser vi som en bra möjlighet att nyttja lokalen. Vi har snabbt bredband och gott om utrymme för flera personer. Hör av till styrelsen@hejde.org om ni är intresserade av detta.

Vi önskar er alla en fin vår och Glad Påsk!

Styrelsen genom Pär-Håkan

Rulla till toppen