Välkommen till årets Hembygdsträffar!

Välkommen till årets Hembygdsträffar! 
Gotlands Hembygdsförbund och kulturarvskonsulent Annelie Adolfsson
bjuder in till Hembygdsträffar med information från Hembygdsförbundet
samt diskussion om vårt gemensamma kulturarv. Alla som på något sätt
arbetar med det gotländska kulturarvet är välkomna, även du som inte är
medlem i någon hembygdsförening.

16 jan Sproge församlingshem

18 jan När skola

23 jan i Sanda bygdegård

25 jan i Sjonhem hembygdsgård

6 feb i Stenkyrka Folkets hus

8 feb i Boge bygdegård

Tid: klockan 19-21, kaffe (40 kr) serveras från 18,30

Anmälan görs på tel.nr. 29 27 97 eller
e-post annelie.adolfsson@gotlandsmuseum.se
senast 2 dagar före aktuell träff.

Varmt välkomna!

Rulla till toppen