Svenska Turistföreningen anordnar vandring med temat skogsgårdar i Hejde

Svenska Turistföreningen anordnar vandring med temat skogsgårdar i Hejde

Söndagen den 20 mars kl.10, samling vid Hejde Kyrka
I Hejde socken är skogsmarkerna vidsträckta och sammanfaller med Lojstaskogarna. Vi besöker några avlägset belägna skogsgårdar och berättar om deras historia.
Gårdarna vi tittar närmare på är Krämplause med sin kalkbränning och märkliga forntida lämningar i sin närhet samt Väntinge, där man arbetade med tjära och skogshantering.
Vi gör en skogspromenad i samband med ett av gårdsbesöken. Samling: vid Hejde kyrka. Ta med matsäck i ryggsäck, sittunderlag samt skor och klädsel efter väder.
Avgift för medlem i STF 40:-, övriga 50:- Programvärdar och färdledare: Maj Wennerdahl och Erling Malmros

Rulla till toppen