Se bilderna ifrån sågdagen 2016

Se bilderna ifrån sågdagen 2016

[wppa type=”cover” album=”33″][/wppa]

Välbesökt sågdag vid Sigsarve vattensåg i Hejde

Traditionsenligt anordnade Hejde Sockenförening sågning vid Sigsarve vattensåg på Påskafton. Drygt 150 personer besökte evenemanget som började 13:30 och fortsatte med en kvällssågning 19:30. Sigsarvesågen omnämns redan på 1650-talet i Jordabalken som sågkvarn men har troligen äldre anor än så. Sågen är en stångsåg som även kallas ramsåg, och drivs med hjälp av ett stort vattenhjul vilket via ett sinnrikt kugghjul i trä växlar över vattenkraften till en upp- och nedgående rörelse som driver sågbladet. Även frammatning av stocken drivs med hjälp av samma maskineri. Vattnet i den lilla ån kommer från Gaistmyr och rinner så småningom ut i Gothemsån.

På 1800-talets slut byggdes sågen om till klingsåg som även den drevs med vattenkraft innan den ersattes av en tändkulemotor. På den tiden gick sågen både natt och dag. På dagtid sågade ägarna medan kringboende kunde hyra in sig nattetid och fick utföra sågningen i skenet av ljus och fotogenlyktor. Var och fick hålla med eget sågblad.

1924 sågades den sista stocken och sågen förföll. 1983 tyckte den nybildade Hembygdsföreningen i Hejde, med ordförande Bertil Pettersson i Sigsarve, att något borde göras för att stoppa förfallet. Detta utmynnade i en upprustning och rekonstruktion av såghus och maskineri till ursprungsskick, ett riktigt detektivarbete! Våra förfäder hade onekligen många snillrika idéer hur naturen kunde användas på ett långsiktigt och hållbart sätt. Så länge det finns vatten i ån går det att såga utan moderna miljöpåverkande drivmedel.

Det är mycket glädjande att så många, både ung och gammal, kommer till Hejde för att se sågen i drift. Väl mött igen på Påskafton 2017!

Pär-Håkan Bergström
Sekreterare Hejde Sockenförening

 

Rulla till toppen