Kallelse till årsstämma

arsstamma_kontakt_connect_people

Medlemmar i Hejde Sockenförening
kallas härmed till Årsstämma på Bygdegården

söndagen den 19 februari 2017 kl 12

Stämman inleds med lunch i
form av kroppkakor.

Efter mötet bjuds kaffe och kaka.

Motioner till stämman skall vara styrelsen
tillhanda senast onsdag den 8 februari 2017.

Verksamhetsberättelse kommer att finnas på
föreningens hemsida www.hejde.org

Välkomna!

PS. För de som önskar så är det Gudstjänst i
Missionshuset kl 10.

Rulla till toppen