Kallelse till årsstämma 2022

Kallelse till årsstämma 2022

Medlemmar i Hejde Sockenförening kallas härmed till årsstämma

söndagen den 6 mars kl. 13:00

Från kl 12:00 serveras lunch för dem som närvarar i Hejde Bygdegård.

Eftersom pandemirestriktionerna har tagits bort bjuder vi in att delta antingen på plats i bygdegården eller via Zoom. Dock gäller att alla som vill delta via Zoom anmäler sig på hemsidan www.hejde.org så att vi kan skicka en länk till mötet.

De som önskar delta i bygdegården anmäler sig till Pär-Håkan Bergström
på telefon 076-141 88 87 eller mail ph.bergstrom@gmail.com

Anmälan senast torsdag den 3 mars, kl. 18.00

På hemsidan hittar du inom kort alla handlingar inför årsstämman.

Deltagande i stämman ger dig chans att vinna en fin Hejdebricka!

Varmt välkomna!

Styrelsen Hejde Sockenförening

Rulla till toppen