Kallelse till Årsstämma

Medlemmar i Hejde Sockenförening kallas härmed till Årsstämma på
Hejde Bygdegård Söndagen den 1 mars kl 12.00

Stämman inleds med smörgåstårta och kaffi.

Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast måndag den
17 februari 2020. Hör av dig till någon i styrelsen eller skicka per e-post till styrelsen@hejde.org

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga från och med den 6 februari på
föreningens hemsida www.hejde.org

Tag tillfället i akt att vara med och påverka vad som händer i Hejde.

Hjärtligt välkomna till en trevlig eftermiddag på Hejde Bygdegård!


Styrelsen Hejde Sockenförening

Årsmöteshandlingar, klicka på länkarna för att läsa.

2019 Verksamhetsberättelse_Revisionsberättelse undetecknad

2019_10 Förslag på uppdaterade Stadgar med kommentarer

Verksamhetsplan 2020 ver 0.1

2020 Budget

Dagordning Årsstämma 2020 Hejde Sockenförening

Rulla till toppen