Information kring Morkullejakt v41-44 i Hejde socken

Info från Ronny Lund gällande morkullejakt i Hejde.

jakt_hejde_2017_info

MORKULLEJAKT 2017
När? v. 41-44
Var? Hejde socken

Jakten kommer att bedrivas på marker som undertecknad har tillåtelse att jaga på, det är stiftets (Erik Holmqvist) mark och privata marker tillhörande Johan och Niclas Pettersson, Martin Ahlin, Bengt Olofsson, Anna Gyllenhammar-Beijer, Reine och Victoria Åkerbäck.

På klubbens marker kommer det bara bedrivas jakt på ”Ranbasskiftet” då det är det enda som har ett klokt avtal.

Tider: 9-16 (senast) måndag-fredag. Ingen jakt på helger.

Skyltar sätts upp på de vägar som är utfarts- och tillfartsvägar. Alla berörda har signalväst.

Ammunition som används är med filtförladdning som försvinner med tiden. Hagel stl. 6-9.

Vilka dagar jagas det var? Måndag & onsdag: stiftets mark, tisdag & torsdag: övriga, fredag: Ranbas med Olle Hederfeld med mig som guide

Så här går jakten till: Jag har max sex gäster och de har egna hundar, vi skjuter endast morkulla.

Gästerna delas upp i grupper med mig och Daniele Ceccetti som guider. Vi har GPS så vi vet var gränserna går, gästerna går aldrig själva.

T.ex på stiftets mark så går vi på olika områden med två hundar i varje grupp, aldrig fler gånger på samma område per vecka. Markerna ”dammsugas” ej, max fyra morkullor per person och dag.

Man får endast skjuta om hunden står för fågel dessutom är det alltid eftersök om en fågel är påskjuten.

Jakten avbryts mitt på dagen för matrast, efter det går vi några timmar till.

Jag jobbar ihop med ett företag som heter A.DI.CA CACCIA som Daniele Ceccetti äger.
(Hör av er om ni vill ha en broschyr)

Gästerna har specialbyggda bilar som t.ex har vattenfläktar mm, de kommer inte över gränserna i Europa om inte allt är i ordning.

Gästerna har hög etik vad det gäller skytte och tillvaratagande av viltet.

Alla hundar har klara papper och är avmaskade och vaccinerade.

Söndagar är bytesdagar, då nya gäster kommer.

Detta är i stora drag hur jakten går till, om ni undrar något, kontakta mig
tel. 070/415 39 59.

Vänligen, Ronny Lund Ekeskogs

Rulla till toppen