Dokument till årsstämma 2023

Inför årsstämman den 5 mars finns nu en uppdaterad version av verksamhetsberättelse och dagordning att läsa. Handlingar årsstämma HSF 2023 Väl mött i Hejde Bygdegård eller via Zoom söndag den 5 mars kl 13 hälsar styrelsen!

Dokument till årsstämma 2023 Läs mer »