Sågdag vid Sigsarve Vattensåg i Hejde

sagdag_banner_2017

Påskafton kl 13:30 samt kl 19:30

Traditionsenligt anordnar Hejde Sockenförening sågning vid Sigsarve vattensåg på Påskafton.
Första sågning börjar kl 13:30 och andra sågning är på kvällen kl 19:30.

Kaffeservering!

Hejdlöst Välkomna!

Sigsarvesågen omnämns redan på 1650-talet i Jordabalken som sågkvarn men har troligen äldre anor än så. Sågen är en stångsåg som även kallas ramsåg, och drivs med hjälp av ett stort vattenhjul vilket via ett sinnrikt kugghjul i trä växlar över vattenkraften till en upp- och nedgående rörelse som driver sågbladet.

Rulla till toppen