Referat HSF årsstämma

Årsstämma i Hejde Sockenförening

Hejde Sockenförening avhöll sin ordinarie årsstämma den 4 mars 2018 i Hejde Bygdegård.
33 medlemmar mötte upp och hälsades välkomna av ordförande Peter Hogeby. Innan årsmötesförhandlingarna bjöds deltagarna på en sopplunch.

Verksamhetsberättelsen informerade om en mängd aktiviteter under år 2017. Bland arrangemangen kan noteras temakvällar med filmvisning, bakverkskurs, Sockenlunch, Kaffikalas, Sågdag vid Sigsarve vattensåg, Våffelstuga, Orrotta, sykurs, Hejde Kors och Tvärs, vinprovningar, utbildning på hjärtstartare, konsert med gruppen FJK, jullunch, gemensam tävling i drickebryggning med Väte Hembygdsförening, mm. Länsteatern gästade Hejde Bygdegård med sin föreställning Bättre Begagnat. Hejde Bygdegård har ett välutrustat kök med helt nya spisar med dubbelugnar. Vidare finns en fin scen, modern projektor och stor filmduk. Gården är ofta uthyrd till årsdagar, bröllop och samt andra evenemang arrangerade av organisationer och företag. Under 2017 utnyttjades den vid ca 100 tillfällen. Med indragen fiber möts de krav som ställs på en modern bygdegård.

Till ordförande omvaldes Peter Hogeby, som ny ledamot invaldes Carina Knutas. Övriga ledamöter är Jenny Franzén, Monika Viberg Victoria Åkerbäck, Martin Toft samt Pär-Håkan Bergström.
Vidare finns två grupper med ansvar för bygdegården samt Sigsarve vattensåg. Ann-Christin Söderberg samt Anders Wahlby valdes som ansvariga för respektive grupp.

Verksamhetsplan för 2018 antogs av årsmötet och fokuserar på gemenskap, medlemsfokus, varierat utbud av aktiviteter och fortsatt utveckling av bygdegården. Verksamhetsplanen finns på sockenföreningens hemsida www.hejde.org tillsammans med mycket annan information. Genom hemsidan går det att anmäla sig som medlem och till aktiviteter. Även hyra av bygdegården görs via hemsidan.

Efter mötet underhöll Roland Olsson med ett uppskattat kåseri med temat ”Det stod i tidningen om Hejde”.

Visionen är att Hejde Sockenförening skall vara den naturliga samlingspunkten för alla som bor i, eller har en relation till Hejde.

Ordförande Peter Hogeby avtackar Roland Olsson efter ett intressant kåseri om Hejde

Rulla till toppen