Kallelse till Årsstämma 2018 Hejde sockenförening

arsstamma_2018

Medlemmar i Hejde Sockenförening
kallas härmed till Årsstämma på Bygdegården

söndagen den 4 mars 2018 kl 12.00

Stämman inleds med sopplunch. Efter mötet blir det
kaffe och tårta samt föredrag av Roland Olsson* som kåserar över temat: ” Det stod i tidningen om Hejde”.

Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast torsdag den 22 februari 2018. Motioner lämnas till någon i styrelsen eller skickas per e-post till styrelsen@hejde.org
Verksamhetsberättelse kommer från och med den 4 februari att finnas tillgänglig på föreningens hemsida www.hejde.org
Kom och var med under en trevlig eftermiddag och ta tillfället i akt att vara med och påverka vad som händer i Hejde.

Välkomna!

*Roland Olsson var med och startade Gotlandsrevyn 1998 där han sedan stått som huvudmanusförfattare i ca 20 år. Bottarveteatern är också något som Roland varit med och grundat. 2016 tilldelades Roland Olsson ”Povels penna” av Povel Ramel-sällskapet för sin förmåga att med ironi och allvar skildra de lokala företeelserna med en tydlig vilja att roa och oroa.

Rulla till toppen