Hyresvillkor vid bokning av Hejde Bygdegård

Hyresgästen förbinder sig att:

  • Betala full ersättning för under uthyrningstillfället skadad och/eller förkommen egendom.
  • Väl förvara nyckel till lokalen och inte låna ut den till obehörig. Borttappad nyckel ersätts med faktisk kostnad.
  • Lokalen vid hyrestidens slut är väl städad och iordningställd enligt bifogade anvisningar. Ifall städning ej genomförts enligt anvisningar kommer Hejde Sockenförening fakturera den faktiska kostnaden.
  • För grannarna störande musik och stök skall vara avslutat senast klockan 01.00, det finns en uthyrd lägenhet ovanpå festlokalen.
  • Följa anvisningar gällande “Säkerhetsinformation till hyresgäster” samt närvara vid uthyrningstillfället.
  • Betalningsvillkor 10 dagar netto
  • Ifall du önskar information kring hur Hejde Sockenförening hanterar dina personuppgifter klickar du på länken https://www.hejde.org/dataskydd/

boka_bygdegarden_v3