Föreningens organisation 

Hejde Sockenförening bildades 2009 genom en sammanslagning av Hejde Bygdegårdsförening och Hejde Hembygdsförening. 

Föreningen har som ett av ändamålen att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv. 

Hejde Sockenförening driver också Hejde Bygdegård. Det är nu tredje och fjärde generationerna som har tillgång till och kan nyttja bygdegården. Den är ett arv som förvaltats väl och som förhoppningsvis skall bestå för att även i framtiden vara till allmän nytta och nöje. 

Hejde Sockenförening är även aktiv i att förvalta och underhålla Sigsarve vattensåg samt Rannbas ödetorp. 

Under året arrangeras också ett stort antal aktiviteter till glädje för sockens befolkning likväl som besökare i socknen. 

Medlemskap 

Att bli medlem i Hejde Sockenförening är billigt men gör stor nytta, endast 150 kr/person och år. 

Organisation 

Styrelsen
Medlemsansvarig Gunnel Åkerbäck

E-post: gunnel@hejde.org

Vice ordförande Mattias Schönbeck
E-post: mattias@hejde.org

Ordförande Jenny Franzén
E-post: jenny@hejde.org

Sekreterare Pär Håkan Bergström
E-post: phb@hejde.org

Kassör Monica Viberg
E-post: monica@hejde.org

Aktivitetssamordnare Victoria Åkerbäck
E-post: victoria@hejde.org

Kommunikationsansvarig Carina Knutas
E-post: carina@hejde.org

Adress
Hejde Sockenförening 

Hejde Kvie 619 
623 75 Klintehamn 

E-post: styrelsen@hejde.org