hejde_sagblad_black_web
Bladet tar upp aktiviteter och händelser som sker i Hejde socken och har till stor del ersatt lösbladsutskicket från Hejde sockenförening. I bladet ges utrymme för andra föreningar och organisationer i socknen att skriva om sina aktiviteter. Lokala företag kan annonsera i bladet.

Just nu söker vi någon som vill ta över ansvaret för Hejde sågblad som redaktör, vänligen kontakta styrelsen@hejde.org för mer information.

Sågbladet är publicerat i PDF format. För att kunna läsa dokumentet måste du installera Adobe Reader på din dator. 

Hämta Adobe Reader här >>

Klicka på bladet för att läsa!

hejde_sagblad_web_nr1_2016_front

Alla som har anmält sig till nyhetsbrevet får sågbladet automatiskt till sin e-post. Ifall du inte redan prenumerar på nyhetsbrevet kan du anmäla din e-post adress nedan.

    Din epost (obligatorisk)

    Påbörja prenumerationAvsluta prenumeration

    Ifall du önskar information kring hur Hejde Sockenförening hanterar dina personuppgifter klickar du på länken https://www.hejde.org/dataskydd/