Regler att följa vid hyra av Hejde Bygdegård

Vi är glada att ni vill hyra vår bygdegård och hoppas allt kommer att fungera som förväntat. Därför är det viktigt att ni ser till att lämna bygdegården i samma fina skick som den var i när ni kom.

Det åligger hyresgäst att informera sig om gällande brandskydd. Pärm märkt ”Systematiskt Brandskyddsarbete” finns i köket.

Ovanpå bygdegården finns en uthyrd lägenhet vilket medför att störande musik och stök skall vara avslutat senast klockan 01.00.

Att göra innan bygdegården lämnas:
– Torka av bord och stolar.
– Bord och stolar placeras på samma sätt som det var möblerat vid ankomst.
– Övriga bord och stolar staplas, innanför golvmarkeringen, i det lilla rummet till vänster och scenen.
– Dammsug och våttorka hall-, toalett- och köksgolv.
– Parkettgolvet i stora salen sopas av med den speciella miljömoppen. Släng den använda moppen och sätt fast en ny. Nya moppar finns i den stora lådan. Vid behov använd fuktig trasa.
– Töm alla papperskorgar på toaletterna och i köket. Kasta soporna i avsedd behållare.
– Ta med er sådant som ni ställt in i kylskåp och frysar.
– Se till att alla strömbrytare och kranar, till maskinerna i köket är stängda.
– Sänk termostaten till ca 15 grader.
– Stäng och haspa alla fönster.
– Släck alla lampor och lås ytterdörren.

Källsortering
Bygdegården källsorterar avfall så långt det är möjligt. Behållare återfinns utanför den bakre entrédörren.

– Brun behållare för komposterbart material.
– Svart behållare för brännbart material.
– Andra sopor såsom plåt, glas o dyl. sorteras i markerad behållare.

Om städning enligt ovan inte är godtagbart utförd kommer vi debitera er kostnaden för att en städfirma fullföljer era åtaganden.

Lycka till med er aktivitet och har ni några frågor går det bra att maila till bokning@hejde.org

Med vänliga hälsningar

Hejde Sockenförening

Gå till bokningen!

boka_bygdegarden_v3