Ifall du är intresserad av att beställa Gutabygd kan du kontakta Gutabygdskommittén genom Annelie.

Annelie Adolfsson
Kulturarvskonsulent
Samordnare för kulturreservatet Norrbys i Väte
Gotlands Museum
Strandgatan 14, 621 56 Visby
0498-29 27 97, 070- 291 06 04