Årsstämma 2019


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

Medlemmar i Hejde Sockenförening kallas härmed till Årsstämma på Bygdegården

söndagen den 3 mars 2019 kl 12.00

Stämman inleds med smörgåstårta. Efter mötet serveras kaffe och knämla.

Motioner och förslag till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast måndag den 21 februari 2019. Hör av dig till någon i styrelsen eller skicka per e-post till styrelsen@hejde.org

Årsmöteshandlingar kommer från och med den 9 februari att finnas tillgängliga på föreningens hemsida www.hejde.org

Kom och var med under en trevlig eftermiddag och ta tillfället i akt att vara med och påverka vad som händer i Hejde.

I år är det hela 10 år sedan Hejde Sockenförening bildades genom en sammanslagning av Hejde Bygdegårdsförening och Hejde Hembygdsförening.

Välkomna!

Årsmöteshandlingar

arsstämma_2019_dagordning

verksamhetsberattelse_2018_undertecknad

2019 Aktiviteter Uppdaterad 20190210

Budget 2019 FINAL

Verksamhetsplan 2019 ver 1.0