Vår- och Påskhälsning från styrelsen

Hej kära medlemmar! Årets föreningsstämma avhölls den 7 mars 2021. Stämman genomfördes huvudsakligen digitalt med presidiet placerat i Hejde Bygdegård. Totalt deltog 26 medlemmar i stämman varav fem fanns på plats i bygdegården. Tack vare god hjälp av Henrik Sörling i Kauparve löpte allt det tekniska smidigt. Som föreningens ordförande omvaldes Jenny Franzén. Vidare omvaldes